Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky

Webový rozcestník

Logo UP

Hlavní web katedry

Oficiální webová prezentace katedry pro veřejnost, studenty i uchazeče - kontakty na pracovníky, informace o studijních záležitostech ad.

Přejít na web

Výukový portál Moodle

Do výukového portálu Moodle jsou umisťovány různé materiály k vyučovaným kurzům a probíhá skrze něj také komunikace týkají se výuky.

Přejít na web
Nabízené studijní programy/obory

Žurnalistika

Bakalářské studium

Přejít na web

Mediální studia

Navazující magisterské studium

Přejít na web

Kulturální studia

Navazující magisterské studium

Přejít na web

Žurnalistická studia

Bakalářské studium

Přejít na web

Komunikační studia

Navazující magisterské studium

Přejít na web

Mediální a kulturální studia

Navazující magisterské studium

Přejít na web
Webové projekty

Pres

Zpravodajsko-publicistický portál studentů KMKSŽ. Jsou na něj umísťovány práce studentů oboru Žurnalistika vznikající v rámci prakticky orientovaných kurzů.

Přejít na web

Mediator1

Web o médiích a práci v nich. Jeho součástí je i přehled relevantních pracovních inzerátů pro studenty žurnalistiky a jiných mediálních oborů.

Přejít na web

Medkult

Webový magazín zaměřený na otázky médií a kultury, mediální kultury a neposlední řadě také mediálních a kulturálních studií.

Přejít na web
Badatelská centra

Centrum kulturálních, mediálních a komunikačních studií

při FF UP
Záměrem CSK je rozvíjet společné výzkumné i publikační aktivity v oblasti teorie komiksu a dějin československého komiksu.

Přejít na web

Centrum pro studia komiksu

při ÚČL AV ČR a FF UP
Záměrem CSK je rozvíjet společné výzkumné i publikační aktivity v oblasti teorie komiksu a dějin československého komiksu.

Přejít na web

Centrum pro výzkum moravského tisku

při FF UP a VKOL
Vzniklo s cílem soustavně rozšiřovat poznání minulosti moravského periodického tisku a badatelsky rozvíjet výzkumné i publikační aktivity zpracovávající témata z oblasti dějin moravského a slezského periodického tisku.

Přejít na web

Výzkum a studium mediální gramotnosti

Naše pracoviště se dlouhodobě zabývá teorií, aplikací (mediální pedagogikou) a výzkumem mediální gramotnosti a mediální výchovy.

Přejít na web